คุณสมบัติ

 - เพศชาย อายุ 25 - 35ปี

 - วุฒิ ปวช - อนุปริญญา ช่างยนต์ เครื่องกล อื่นๆที่กี่ยวข้อง

ลักษณะงานโดยย่อ

 - ทำงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน สามารถใช้เครื่องซ่อมโมลด์ชนิดเลเซอร์ได้

ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : ช่างเทคนิค/ช่างอิเล็คทรอนิค/ช่างไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , คลองหลวง

เงินเดือน(บาท) : ตามประสบการณ์

ประสบการณ์ : 1-2ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าประจำโรงงาน
- ดูแลงานซ่อมระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน
คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุ 22-29 ปี
ปวช, ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปีเป็นอย่างน้อย
สวัสดิการ :
เบี้ยขยัน 800-1200 บ., ค่ากะ20-35-45 บ., ค่าครองชีพ 750 บ.,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ.

วิศวกร New part
เพศชาย หญิง
อายุ  25-35  ปี
ปริญญาตรี สาขาวศวกรรม
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

 

ลักษณะงาน

งาน New model, Tool design, PPAP

•    Response new part development for Automotive industrial by control APQP master plan to match with customer plan.
•    Create Flow process diagram , Create Process FMEA and Create Control plan with APQP team.
•    Trial and improvement prototype tool and mass production tool before transfer to production.
•    Submit PPAP package to customer for approve PSW.
•    Training and improvement operator skill for new part.
•    Process study and improvement for cost reduction and study for quotation.
•    Supplier audit and development for component part.
•    Control process change from customer and contact supplier for request deviation.
•    Able to use cad file program in 2D and 3D such as AutoCad , Solid work , Catia etc.
•    Able to communicate in English, fair skill of reading , writing and speaking.